Działalność Koła

SKN Zdrowia Publicznego sekcja Promocji Zdrowia działa przy Zakładzie Zdrowia Publicznego WUM.

Początek działalności to rok akademicki 2003/2004.

Nasza działalność to m.in.:

  • organizacja i udział w konferencjach naukowych (w tym międzynarodowych, we współpracy m.in.: z fundacjami) i wydarzeniach "uczelnianych",
  • promocja zdrowia w szkołach (warsztaty dla dzieci i młodzieży),
  • prezentowanie referatów naukowych. 

Spotykamy się, by zdobywać wiedzę i doświadczenie, by dyskutować i poszukiwać rozwiązań problemów z zakresu zdrowia publicznego oraz przede wszystkim by realizować swoje pasje.Więcej informacji:


Studenckie Koło Naukowe Zdrowia Publicznego. Sekcja Promocja Zdrowia
Nina Karp, Medycyna Dydaktyka Wychowanie (2) 2013, http://mdw.wum.edu.pl/2-2013